DGI Sydvest Skydning og DGI Sønderjylland Skydning

filer Sønderjylland


 
 
 
 
         
Aktivitetsmøde Skydning

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.00

Folkehjem Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa
 
 
 
 
Tekstfelt: Find aftenens powerpoint her: https://mimer.dgi.dk/offentlig/58D7B8A0-006 Tekstfelt: Deltagere: 32 personer fra – Gråsten, Broager, Grænseegnens, Nordals, Vojens, Sønderborg, Gram, Aabenraa, Sundeved, Spara og Rødekro.

Gæster: Alice Bjerregaard fra SKV kontoret, Henrik Noppenau fra Skydeledelsen i DGI Skydning, Karin Thade Petersen fra DGI Sønderjyllands bestyrelse.


 
 
 
Referat:


 

Mødet starter med spisning kl.18:00, kl. 19:00 begynder mødet
 
 1. Velkomst
  Finn H.O. Andersen byder velkommen til deltagerne og præsenterer aftenens gæster: Alice Bjerragaard, Henrik Noppenau og Kari Thade Petersen.
   
 2. Oplæg v. Alice Bjerregaard fra SKV-kontoret om bl.a. ny SKV-portal samt mulighed for at stille spørgsmål
  Alice fortæller, hun og SKV er rigtig glad for, at der er blevet taget så godt imod Foreningsportalen. Portalen er åben for alle, når man skal finde blanketter. Har man et login-som formands, kan man oprette SKV-sager (2,4 og 5), se kommende fornyelser, se våbenlister, mm.
  Formålet med portalen er, at persondata sikres og at arbejdet lettes.
  Lige nu er vi i Fase 1, hvor der løbende kommer småændringer. I løbet af de næste måneder sker der en opgradering, hvor der kommer lidt ekstra på.
  Oftest spørges der om, om blanketterne ikke kan blive digitale. Det vil de gerne, men politiet er bagud i forhold til SKV. Derfor køres der pt. med gamle blanketter, når politiet er med, kommer der digitale blanketter. Håbet på sigt er, at Nem-ID (eller hvad systemet hedder til den tid), bliver implementeret, så vi er fri for blanketter.
  Pt. er ekspeditionstiden rigtig lang (8-10 uger), og det er fordi politiet har rigtig travlt. SKV prikker til dem hver uge, men det giver desværre ikke politiet flere hænder. Noget af det der snart kommer, er muligheden for at uploade en afmeldelse af et våben i portalen. Så disse personoplysninger heller ikke kommer til at ligge i et mailsystem.
  SKV håber på, at fremtiden kan bringe et digitalt våbenkort for de skytter, der har en smartphone. Når sundhedskort og kørekort bliver digitale, kan SKV også gå i gang med det.
  Når en forening får ny formand, sørger SKV for, at den tidligere formand slettes fra systemet og at den nye formand får en invitation til programmet, så vedkommende kan sørge for foreningens SKV sager.
  Indtil nu har slettebrevene ikke været en så høj prioritering, men det begynder SKV-kontoret at se på nu.
  Hvis der står forkerte oplysninger på foreningen i foreningens profil, må de meget gerne sendes til SKV kontoret, så deres database kan forblive opdateret.
  Hvis foreningerne har ønsker til Foreningsportalen, så opfordrer Alice til at foreningerne endelig skal komme med dem. Foreningsportalen skal være et godt værktøj at bruge for foreningerne, så hvis man har ønsker, vil SKV se på dem.
  Der stilles en række spørgsmål til Alice. Har din forening flere spørgsmål ang. SKV, så er man altid velkommen til at skrive til Alice på alb@dgi.dk
   
 3. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
   
 4. Beretninger
  1. Aktivitetsudvalget, Finn H.O. Andersen
   I 2019 er det gået godt med mange aktiviteter, med god deltagelse. Vores kompetencegrupper arbejder godt og gør et stort stykke arbejde for skytterne. Vores formue er d.d. 425.038 kr., så søg om tilskud til nye tiltag. Noget der fremmer skydningen særligt for børn. Vores forbrug af midler i 2019 gik næsten op. Vi havde et underskud på ca. 500 kr. Aktiviteterne i udvalgene kører godt med god deltagelse til stævner og DM. Der var lidt færre der deltog ved Skole DM i Skydning. De formandsmøder der er i Vingsted løbende kan der ikke besluttes noget. Der hvor vi kan stille forslag er det møde, forud for Aktivitetsmødet, som i 2020 er d. 13/6.
   De jyske landsdeles formænd mødes et par gane om åre, særligt forud for aktivitetsmødet for at se om landsdelene skal stille med forslag.
   Så skal vi afholder vores lokale formandsmøder ind i mellem.
   Der har været afholdt Træner 1 på pistol. Hjælpetrænerkursus. Kurser i forbindelse med skydelederuddannelsen. ADR kurser med 30 deltagere.
   Fælles ammunitionsindkøb af igen i år. Vi regner med at datoen er d. 14/5.
   Tak til alle udvalgsmedlemmer for deres indsats i 2019.

   Kommentarer og spørgsmål:
   - I tilskudsfolderen 2020 bliver der tilføjet, at hvis en forening indkøber trøjer/tøj til børn og juniorer hvorpå der trykkes DGI Sønderjylland på giver landsdelen 50 kr. i tilskud. Flere af foreningerne/udvalgene har god erfaring med at få trykt hos Sport24 i Haderslev.
    
  2. Riffeludvalg, Johan Christiansen
   I Riffeudvalget er der 8 personer nu. Oliver Illner er kommet med som den yngste på 18 år, og der er plads til flere af den slags. Riffeludvalget har en række opgaver, de har lavet en overskuelig oversigt over i forhold til, hvem der gør hvad og hvornår. Af Stævner har de Sønderjysk Mesterskab på 15m luft og cal.22 og på 50m. De har landsdelsturnering på 15m luft og cal.22 samt 50m. Riffeludvalget sørger også for at udtage landsdelshold. De giver en hånd med til landsdelsfinale til Skole DM i Skydning. Derudover hjælper Riffeludvalget til DM er. Udvalget mødes til forskellige arrangementer, derudover mødes de en gang i efteråret for at lave aktivitetskalender.
   Sønderjysk Mesterskab15m luft: 59 deltagere sidste år, i år er stævnet steget til 74. Deltagerantallet har været stigende lige siden, de begyndte med disciplinen.
   Sønderjysk Mesterskab cal.22: 121 sidste år 133 i år. Det samme ses til landsdelsturneringen. Så nu er de spændte på 50m.
    
  3. Pistoludvalg, Finn H.O. Andersen
   Udvalget er ret lille. Det består af to medlemmer. Kører landsdelsturneringer, der kan afholdes på en dag. Deltagermæssigt er det omtrent som det plejer. Der har været en smule færre, men et par af de foreninger, der ikke har været så aktive på pistol i en periode, er begyndt at komme i gang igen. Udvalget får god hjælp i værtsforeningerne, så det går godt. De er plads til flere i udvalget, hvis der er nogle, der har lyst.
    
  4. Juniortræf, Gunnar Rasmussen
   Foregår pt. i Sønderborg Kommune. Det startede i 2012 da Sundeved og Sønderborg gik sammen for at juniorskytterne kunne lære hinanden at kende på tværs af foreningerne. De tog kontakt til kommunens andre foreninger, og fik samlet 6 foreninger, der fik med i Juniortræf. Meningen var, det skulle være et socialt netværk på tværs af foreningerne, og at der skulle noget skyttefagligt med. Et af målene var også at få flere juniorskytter og at fastholde juniorskytterne. Konceptet blev ændret lidt, da der ikke var så mange juniorskytter, så nu er BK skytterne fra 12 år også kommet med. Juniortræf har gjort, der kommer flere BK skytter i gang som juniorskytter. BK skytterne er ikke så nervøse for at komme op i juniorstillingen.
   en af betingelserne der blev stillet, da Juniortræf startede var, at det ikke måtte konkurrere med Projekt Ung. I stedet er det blevet en ’fødekæde’, så skytterne der har deltaget i Juniortræf fortsætter tit i Projekt Ung.
   I dag er Juniortræf oppe på 7 foreninger.
    
  5. Projekt Ung, Poul Clausen
   Projekt Ung startede i 2009, hvor der har været forskellige skytter og træner med. Poul, Allan, Marianne Clausen og Anders Friis er trænere i dag sammen med Emma Thyssen, som selv har været deltager i Projekt Ung. Allan Clausen er tovholder på projektet.  I øjeblikket er der 15 deltagende skytter til de 5 trænere. Der er 5 stillingsskytter og 10 remskytter. Om vinteren bliver der skudt luft og cal.22, om sommeren bliver der skudt cal.22 og 6,5mm. Som udgangspunkt skal man være juniorskytte for at deltage, men hvis der er plads, kan man også komme med som sidste-års-børneskytte. Deltager man som BK skytte, så foregår det i juniorstillingen. I Projekt Ung opfordrer man juniorskytter til at gå i stilling, når de skal til at skifte. Det er skytten selv der bestemmer, så det er også muligt, de går i åben klassen, hvis det er det, de vil. Der er 10-11 samlinger i året. Det foregår om søndagen på forskellige baner i landsdelen. Det er fra kl. 09:30 til 15:30. Inden en samling starter, bliver der sendt en mail rundt til skytterne, så de kan melde sig til fra gang til gang, i denne mail er der alle oplysninger (tid, sted, våbentype, dagsorden, kageordning, mm). Til en start tages der en snak om, hvordan det er gået siden sidst og præsentere dagens dagsorden. Herefter præsenteres teori helt kort, og så går skytterne på banen, hvor teorien afprøves i praksis. Det kan eksempelvis være, hvordan man tager et godt aftræk. Til en samling er der typisk en 4-5 træningselementer. Der er lavet en årsplan for projektet, eks. vejrtrækning, træningsplanlægning, meld din skud, mængdetræning, kost, det gode skud, mm. Over middag er der en gang mentaltræning. Det er deltagerne glade for. Der bliver sat en lydfil på. Så lægger skytterne sig på gulvet og lytter til stemmen. Planen for året er også lagt ud fra, hvor på året samlingen er planlagt. Er samlingen eks. op til et DM, er der indlagt en finaleskydning, så de er godt rustet, så de ved hvordan, det foregår hvis de får en finaleplads. Der skydes aldrig serier, der trænes og arbejdes med de enkelte elementer. Klokken 15 pakkes der sammen og spises kage, dagen evalueres, og trænerne får tilbagemeldinger på, om der er noget, der skal tages med videre til næste gang. Projekt Ung har en del udstyr, som skytterne kan bruge og låne. Eksempelvis 2 luftrifler, der udlånes til en deltager for en sæson, scatt anlæg, mv. så skytterne virkelig får noget ud af den træning, de får til Projekt Ung.

   Spørgsmål og kommentarer:
   - Hvor mange er der plads til? Det skal helst passe med antallet af baner, derfor vil Projektet helst holde sig til 20, men kommer vi over 20, så bliver der fundet alternative løsninger. Eks. skydning på Scatt anlæg.
    
 5. Gennemgang af tilskudsfolder for 2020
  Se tilskudsfolderen for 2020 her
  Kommentarer og spørgsmål:
  - Forslag: Der bør indsættes en revisionsdato, ungskytter er nævnt bør ændres til eks. ’op til 25’, tilføjelse af tilskud til tøj.
   
 6. Behandling af indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
   
 7. Aktivitetsudvalget fremlægger handlingsplan/budget for det kommende år til orientering.
  1. Kursus, -8000 kr.,
   Hjælpetræner (riffel, pistol, bue, airsoft), Træner 1 bue, Træner 2 pistol
  2. Landsdelshold, -10.000 kr.,
   Projekt Ung, Luftpistol
  3. Møder, -13.000 kr.,
   Sønderjysk Mesterskab riffel og pistol, Jyllandsstævne/udvalg
  4. Turnering, -27.000 kr.,
   Skole DM i Skydning, Turnering riffel og pistol, DM tilskud
  5. Instruktion/workshop, -25.000 kr.,
   Skyd den gode træning i gang, fællestræning, seniorskydning, skyttefaglige workshops
  6. Udvalgsdrift, Genforening, Materialer, -145.000 kr.,
  7. I alt -251.000 kr.

   Spørgsmål og kommentarer:
   - Vi har fået lidt ekstra midler på grund af alle aktiviteter i landsdelen.
   - Der spørges til hvad ’udvalgsdrift’ og ’materialer’ dækker over. Det er eks. kørsel til udvalg til aktiviteter og tilskud til materialer til foreninger.

    
 8. Kap aktivitet, v. Preben Duus Hermansen
  Preben Duus Hermansen var desværre blevet syg på dagen. Men hans fremsendte materiale viste, at KAP-tallet for 2019 var på 4.517 KAP-skydninger, og dermed en stigning mod de 4.170 KAP-skydning i 2018. Det er flot af landsdelens skytteforeninger.
  Preben Duus Hermansen vil rose skytteforeningerne for det arbejde, de gør i Foreningsportalen. De fleste foreninger er helt selvkørende. Hvis en forening har nye personer, der skal til at arbejde i Foreningsportalen, tilbyder Preben, at han vil komme ud i foreningen, og give en grundig introduktion. Foreningsportalen er systemet, hvori skytteforeningerne selv opretter skyttenumre.
  Herudover lægger Preben Duus Hermansen op til, at mailadressen kap@skyttemail.dk nedlægges, da der næsten ikke er nogle, der bruger den mere. Størstedelen af foreningerne kontakter Preben på hans private mail pdh0816@gmail.com eller pr. telefon.
  Aktivitetsudvalget bakker op om forslaget.
  Det vedtages at mailen nedlægges.
   
 9. Valg
På valg er:
 1. Formand Finn H.O. Andersen – er på valg (modtager genvalg)
  Genvalgt
   
 2. Udvalgsmedlem Herbert Larsen – udpeget
  Fortsætter gerne.
   
 3. Udvalgsmedlem Anders Ottobrøker –fortsætter ikke

  Hvis foreningerne sidder med et godt emne til Aktivitetsudvalget, så kom endelig med det.
   
 1. Foreningerne rundt
  1. Gråsten
   Det går rigtig godt. Der er ingen problemer.
    
  2. Broager
   Havde generalforsamling i november, og der er kommet 3 nye ind. Der var 21 til generalforsamlingen, så det var en rigtig fin opbakning. Der er nu 7 medlemmer i bestyrelsen, og der er medlemsfremgang. Har været vært for Jyllandsstævnet, der er gået rigtig godt og har været godt besøgt. Arbejder på at få lavet et årshjul, så der er overblik over året. Senere på året har foreningen 75-års Jubilæum, og det er foreningen ved at forberede sig.
    
  3. Nordals
   Har lige haft generalforsamling med en enkel udskiftning. Har igen i år haft oversvømmelse på 15m banen, det giver en masse bøvl og går ud over medlemmerne. Banen er snart klar igen. Medlemstallet er lidt nedadgående på trods af nye initiativer, de håber, det kommer i løbet af i år.
    
  4. Grænseegnens
   Fik to nye i bestyrelsen til generalforsamlingen. Medlemstallet er så godt som ens, har et godt samarbejde med Ældresagen og generelt går det godt.
    
  5. Vojens
   Det går godt i foreningen. Medlemsmæssigt ligger de ens. Arbejder på et nyt tiltag, og det er Airsoft. Tanken er, det skal foregå på deres 25m pistolbane.
    
  6. Sønderborg
   Til generalforsamlingen fik foreningen ny formand og 4 nye medlemmer ind i bestyrelsen. Det er et godt miks mellem nye og erfarne. Der er rigtig god medlemstilgang, og der er stadig plads til flere. Men der er nogle kapacitetsproblemer. Foreningen arbejder på at få elektronisk markering på trods af et nej fra kommunen rent økonomisk.
    
  7. Gram
   Har fået lidt flere børneskytter. Det er kommet ud af mund til mund metoden, hvor folk der kender hinanden, har snakket godt for foreningen. Det er rigtig positivt. Børnene har deres forældre med i foreningen.
    
  8. Aabenraa
   Nogenlunde uændret medlemstal. Pæn aktivitet på træningsaftnerne, men det er sværere at få skytterne ud at skyde. Der er stort fokus på det sociale.
    
  9. Rødekro
   Skal være ude af deres bane 1.6. Har fået en aftale med Aabenraa om, de kan træne der og få et våbenskab, indtil de har fundet ud af med kommunen, hvad de kan få lov til. Der er en lille fremgang i medlemmer.
    
  10. Sundeved
   Foreningen har været helt nede i kulkælderen. Ved sidste generalforsamling var der en del udskiftning, den er blevet fyldt op i år. De har været rigtig gode til at hverve nye medlemmer, så de er steget fra 30 medlemmer sidste år til 50 nu. Det har gjort, at det nu kræver flere frivillige på træningsaftnerne. Der er blevet indført nogle sociale aktiviteter. Første torsdag i måneden er der pizza-torsdag, og så er der fuld hus. Det fungerer rigtig godt. De har gjort det, at nye kunne komme ned og skyde gratis 3 gange. Efterfølgende har foreningen formået at få dem ind som medlemmer. Håber på at kunne komme ud at skyde i fremtiden. Medlemsfremgangen består hovedsagligt af voksne, næsten ingen børn eller seniorer.
    
  11. Sparta
   Er i en flerstrenget forening, så Sparta er et skydeudvalg. Er ca. 80 medlemmer nu, og har mange gode børn og juniorskytter. Generelt kører det godt i foreningen både ude og inde.

    
 2. Eventuelt

Kommentarer til præmiepolitik til DM:
- Der bliver stillet spørgsmålstegn til hvorfor? Børn bliver ikke særlig glade for at vinde noget, hvis de får en bund placering, og på samme måde er der heller ikke meget ved at vinde, hvis man har et godt resultat.
- Der bør være forskel på om man skyder 200 eller 170. Det er ikke helt rigtigt.
- Hvorfor skal voksne betale og deltage, hvis de ikke får præmier?
- I andre idrætsgrene får alle deltagere erindringsmedaljer, både børn og voksne. Det betyder meget. Nogle kan tage af sted fordi, de får noget med hjem. Dem der ved, de ikke kan få noget med hjem, kan derfor trækkes med på denne måde.
- Det er fint børnene får medaljerne. Man skal huske, det tit er de samme der vinder alligevel. Top ti er den samme over en periode.
- Hvis det var præmien, der gjorde om man deltog til DM, var der ikke mange, der deltog.
- Får man noget med hjem man kan vise frem til sine venner, kan det virke fastholdende og motiverende.
- Jeg behøves ikke at gøre så meget ud af min skydning, fordi jeg vinder noget alligevel.
- Hvis man indfører erindringsmedalje, bør man stadig bibeholde 1-2-3 pladserne, så de der gør et godt stykke arbejde og træner meget honoreres.
- Det virker blødsødent at alle skal have noget for at deltage. Hvis man skal have noget, kan man lige så godt lave et diplom til dem. Hvis man ikke har et konkurrencegen, når man skyder, kan man lige så godt lade være.
- Man bør vær OBS på, at de skytter der træner meget, også går ind og skyder mesterskab, og der kan de stadig vinde 1-2-3.
- Man kan foreslå, at der er præmier i finalerne.


Anders Ottobrøker takkes for sin indsats i Aktivitetsudvalget.


Karin Thade Petersen, DGI Sønderjyllands bestyrelse
1.3. er der ansøgningsfrist til lokalforeningspuljen i Sønderjylland, hvor pengene bliver uddelt til årsmødet i april.
1.3. åbner DGI og DIFs Foreningspulje. På landsplan er der 44 millioner.
Der kører lige nu en børne- og ungesatsning i DGI. Der er 100.000 kr. i en pulje, der kan søges fra foreningerne. Der kan søges op til 5.000 kr. pr. forening.
Fortæller om DGI Sønderjyllands årsmøde.
Stafet 2020 begynder d. 2/5 på stadion i Aabenraa.
1.10. åbner tilmeldingen til Landsstævne 2021 1.7. - 4.7. Karin opfordrer til at alle der har været med tidligere, prikker deres med-skytter på skulderen for at komme med. Hvis man melder sig til Landsstævne kan man tilmelde sig højskole dage på Ollerup Højskole. Det er de tre dage op til Landsstævnet.

Henrik Noppenau, Skydeledelsen og formand for Riffeludvalget på landsplan
Til Landsstævnet bliver skytteaktiviteterne meget lige Aalborg. Der bliver 25m pistol + terræn. 50m hovedskydning + landsstævneprogram. 200m hovedskydning + landsstævneprogram. Om der bliver cal.22 terræn er der lidt tvivl om. Dr bliver ikke 6,5mm terræn. Der kommer biatlon.
Henrik roser de beretninger, der er er blevet fremlagt på aftenen og den aktivitet, der er i landsdelen.
Henrik vil arbejde for at få SKV6’eren hurtigere i gennem.
Der bliver fra Skydeledelsens side arbejdet på, at SKV’erne bliver minimeret, så man ikke har 6 SKV’ere, hvoraf mange dækker over det samme.
Henrik spørger om, om det vil give mening, at SKV6-ansøgningen sendes afsted fra foreningen i stedet for skytten selv? Dette er der en snak om.
Roser arbejdet om de nye målgrupper, og fortæller om et nyt jægerkoncept.
Henrik nævner præmiepolitikken til DM. Han siger, at tanken har været, at vi er en bredde idræt og det skal kunne ses.
 
Find din lokale skytteforening
Find forening hos DGI