DGI Sydvest Skydning og DGI Sønderjylland Skydning

Turneringskydning i DGI Sønderjylland Skydning 

DGI Sønderjylland Skydning afholder hvert år, en turneringsskydning som for:

  • Vintersæsonen er på minimum 3 omgange
  • Sommersæsonen er på minimum 3 omgange.
Indberetningstidspunkter for hver omgang, samt øvrige regler vil fremgå af den udsendte indbydelse.
Efter hver turneringsafslutning, vil der blive lavet en oversigt over vinderne i hver klassegruppe.

Hvem kan deltage?

Alle skytter med tilknytning til en forening i DGI Sønderjylland Skydning kan deltage i turneringen.

Tilmelding og pris

Tilmelding til turneringen er ikke nødvendig.
Det er ikke gratis at deltage i turneringen. Priserne skal fastsættes på aktivitetsmødet efter oplæg fra Idrætsledelsen.
Foreningerne opkræves for deltagelse via kontoret. Prisen fremgår af den udsendte indbydelse.

 

Tidspunkt

Turneringudvalget under DGI Sønderjylland skydning fastsætter ved hver sæsonstart datoer for skydetidsrummet, (der skal tilsigtes af skydetidsrummet har en længde af ca. 14 dage) samt indberetningsfrist. Disse datoer udsendes senest 1. april for udendørs og 1. oktober for indendørs.

Discipliner

Alle discipliner.
 

Regler

Der skydes efter skyttebogens bestemmelser. Der skydes kun som hovedskydning i hver omgang.
Den enkelte forening er selv ansvarlig for, at hjemmebaneskydningerne afvikles i henhold til gældende regler, og der udvises sportslig etik.
Der kan fortages kontrol i form af stikprøver pr. omgang, kontrollen foretages af turneringsudvalget.
Skiver/udskrifter skal gemmes for indeværende sæson.
Skydninger foretaget uden for fastsatte skydetidsrum er ugyldige.

 

Dispensation

Der kan søges dispensation for skydetidsrum ved formanden for turneringsudvalget, hvis der er enkelte skytter der er forhindret pga. arbejde, rejser m.m. Dispensation skal være godkendt inden skydningen foretages.
 

Resultater

De deltagende foreninger skal selv indberette resultater i stævneprogrammet efter hver runde og inden fristens udløb. Stævnet oprettes af landsdelens KAP-ansvarlige, og der udsendes en stævnekode for hver omgang. Tidsfristen for indberetning af resultater skal overholdes for, at resultater kan regnes for gyldige.
Resultater offentliggøres på www.dds-sydvest.dk hurtigst muligt efter hver runde.

 

Præmier

Der er medaljer til alle børn og junior klasser, efter turneringen er afsluttet.
 

Vedrørende Foreningshold

 

Hvem kan deltage?

Alle foreninger med tilknytning til DGI Sønderjylland Skydning kan deltage i udtagelsen.

Tilmelding

Tilmelding til udtagelsen er ikke nødvendig.
 

Tidspunkt

Alle skydninger der vedr. udtagelsen af foreningshold skal være afsluttet inden, den af turneringsudvalget fastsatte tid
 

Udtagelses kriterier

For at et hold kan udtages til DM i DGI Skydning, skal holdet have opnået følgende skydninger:
                     
3 turneringsresultater fra DGI Sønderjylland Skydning
 
Alle 3 resultater fra hver af de 4 skytter, lægges sammen til et samlet resultat. De bedste hold udtages til DM.
Turneringsresultater anvendes til foreningsholds konkurrencen, såfremt der er 4 skytter i samme klassegruppe fra samme forening.

Antal foreningshold der udtages til DM sker efter Skyttebogens bestemmelser

Vedrørende Landsdelshold

Udtages efter nærmere regler om sammensætning som beskrevet i Skyttebogen.
Udtagelses kriterier for Landsdelshold:

 
  • 1 stævneresultater
  • 3 turneringsresultater fra DGI Sønderjylland Skydning
  • Sønderjysk Mesterskab
 
Ved manglende skytteresultater i de enkelte klassegrupper skal man anvende Ranglisten som udtagelseskriterie.

 

Stævneresultat

Et stævneresultat opnås ved et indbudt stævne, hvor der efterfølgende forligger en resultatliste. Der kan kun anvendes hovedskydning. Et stævneresultat kan ligeledes opnås ved stævne på egen bane. Holdresultatet indsendes til KAP-ansvarlig senest onsdag efter konkurrencens afslutning.
Holdkortet kan downloades på www.dds-sydvest.dk.

 

Regelændringer

Ændringer til nuværende reglement kan af foreninger/udvalg fremsættes og motiveres på landsdelens årlige aktivitetsmøde og kan her vedtages med simpelt flertal.
 
 
På vegne af Idrætsledelsen
Finn H. O. Andersen

Find din lokale skytteforening
Find forening hos DGI