DGI Sydvest Skydning og DGI Sønderjylland Skydning

Seniortræf


I de sidste år er der blevet der afholdt en række seniortræf i Sydvest.

                    Det foregår på følgende måde:
  • Alle seniorer og friskytter inviteres til træffene
  • De afholdes 3-4 gange i  forskellige foreninger
  • Tidsrummet er ca. kl. 10:00 - ca. 14:00
  • Der skydes en hovedskydning
  • Der sluttes af med fælles præmieoverrækkelse og spisning
  • Der udsendes en resultatliste
  • Prisen er 70-90 kr. pr. person
  • Våben kan lånes i værtsforeningen
  • Ammunition skal medbringes, kan også købes i værtsforeningen
  • Regningen eftersendes til den deltagende skyttes forening, eller der betales ved deltagelsen

 

Find din lokale skytteforening
Find forening hos DGI