Sydvest Skydning                      
Udtagelse til DM 


 
Fra Landsplan lyder udtagelsesreglerne til hold som følgende: 

 
Generelt tillades at hver landsdel kan stille med 4 foreningshold i hver række ved DM, og at landsdelen selv bestemmer hvordan de findes, dog med følgende krav:
  • Holdene skal have deltaget i en turnering i landedelen med mindst 3 runder og med holdsammensætning som krævet af reglerne til DM. 
  • Kun 1 hold fra hver forening kan deltage i hver række
 
På riffeldiscipliner hvor der er kapacitetsproblemer er det nødvendigt med begrænsninger i antallet af hold. Begrænsningerne sker ud fra antallet af kapregistrerede skytter i SOK i pågældende disciplin fra året før.

 
Følgende discipliner er der begrænsning er på:
 
  • Riffel 15m cal. 22  De 4 landsdele med flest kapskytter i en sæson må i næste sæson ved DM stille med 4 hold, de næste 5 landsdele med 3 hold, og de sidste 4 landsdele med 2 hold.
 
  • Luftriffel 15m De 2 største landsdele må stille med 4 hold, de 2 næststørste landsdele med 3 hold og resten med 2 hold.
 
  • Riffel 50m  De 4 landsdele med flest kapskytter i en sæson må i næste sæson ved DM stille med 4 hold, de næste 5 landsdele med 3 hold, og de sidste 4 landsdele med 2 hold.

I DGI Sydvest Skydning skal holdene også deltage i landsdelens finaleskydning for at kunne gå videre til DM.


Landsdelsturneringen, for riffel, fungerer også som udtagelse til landdelens DM Hold. Derfor skal foreninger der går efter at stille med foreningshold til DM også deltage i finalen i Esbjerg.