Sydvest Skydning                      
Indbydelser
2018
 

Indbydelser fra SydvestIndbydelser fra Sønderjylland

Tilmelding til Pistol DM skal ske til Pistoludvalget i DGI Sønderjylland Skydning.

Finn kan kontaktes på fhoa@skyttemail.dk eller 20274213
Indbydelser fra andre landsdele